Als u diastolisch hartfalen hebt, komt u mogelijk in aanmerking voor het onderzoek. In het onderzoek wordt het IASD®-systeem II geëvalueerd, een niet-chirurgisch medisch hulpmiddel dat dient om de symptomen en de kwaliteit van leven te verbeteren door kortademigheid en vermoeidheid te verminderen. Neem even de tijd om een vragenlijst voor potentiële patiënten zorgvuldig te beantwoorden om na te gaan of u in aanmerking komt.

Als u mogelijk in aanmerking komt en uw deelname aan het onderzoek nader wilt verkennen, dient u contact op te nemen met het klinische centrum in uw regio. De contactgegevens voor de onderzoekscentra worden aan het eind van de enquête gegeven.

Hebt u vragen? Meer te weten komen.